Różnice między socjalizmem a kapitalizmem oraz ich bezpośrednie konsekwencje

Każda dobra rodzina to układ socjalistyczny czyli ustrój socjalistyczny. (nie mylić z komunizmem). Rodzice pomagają dzieciom, dziadkom, chorym w rodzinie , rodzina sobie pomaga w nieszczęściu, dzieli się dochodami, bogactwem.
Plemię to taka większa rodzina i tu panuje zazwyczaj socjalizm, członkowie plemienia pomagają sobie, tworzą wspólne inwestycje (drogi, stawy, płoty) itp.
Naród to taka jeszcze większa rodzina. Też powinien sobie wzajemnie pomagać naturalne zjawisko i to jest w socjalizm.

Kapitalizm to czysty egoizm to destrukcja więzów społecznych to zaprzeczenie socjalizmu.
Socjalizm to wzajemna pomoc a kapitalizm to wzajemny wyzysk (szukanie korzyści z pracy innych, wykorzystywanie przewagi , siły dla zysków). Kapitalizm to klasyczna patologiczna rodzina.

W socjalizmie większość żyje na poziomie średnim a nieliczne są obszary wielkiego bogactwa i wielkiej biedy.
W kapitalizmie wygrywa silniejszy (pozycją,ekonomicznie, fizycznie, militarnie) i większość słabszych klepie biedę i jest wyzyskiwana a mniejszość silnych jest nieprzyzwoicie bogatych (kolonializm, okupacja, wyzysk pracowniczy, niewolnictwo).

Takie są podstawowe różnice między znienawidzonym socjalizmem a ukochanym kapitalizmem.

Advertisements