POLICJA ZA LEGALIZACJA MARIHUANY ( http://goniec.com)

image

Mike Barton, szef policji w angielskim Durham, uważa, że państwo powinno zapewnić uza-leżnionym od narkotyków dostęp do substancji odurzających. Dzięki temu funkcjonariusze mogliby sku-teczniej walczyć z handlarzami.Barton zastrzega jednak, że środki te nie powinny być łatwo dostępne, a ich rozpowszechnianie powinno podlegać ścisłej kontroli. Dzięki temu jednak oso-by uzależnione nie musiałyby korzystać z podziemia kryminalnego. Jak czytamy na theguardian.com, wg funkcjonariusza mogłoby w tym pomóc choćby NHS. W ten sposób zostałby złamany monopol gangów, a pieniądze nie trafiałyby do grup przestępczych, tylko do budżetu państwa. Dodatkowo, zmniejszyłyby się także wydatki policji na zwalczanie kar-teli narkotykowych. Policjant porównuje także obecną sytuację Wielkiej Brytanii do tej, która panowała w Stanach Zjed-noczonych w latach 20. XX wieku, gdy – w czasach prohibicji – wielkie wpływy miał Al Capone. Barton jest uznawany za jednego z najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy w kraju.

image

http://goniec.com

Advertisements