DRSTABILIZACJA-(CO SIE DZIEJE?)

“W tym co się dzieje na bliskim wschodzie chodzi oprócz kontroli nad zasobami naturalnymi i strategicznymi obszarami, głównie o to aby zdobyć kontrole nad Rosją, czyli centralną częścią euroazji, ponieważ na tym kontynencie jest większość zasobów świata, zdobycie nad nim kontroli gwarantuje władze nad światem. Co do bliskiego wschodu chodzi o to aby przejąć kontrole nad wszystkimi państwami tam leżącymi, rozbić je na mniejsze państewka uzależnione od anglo – amerykańskiego establishmentu, zbyt słabe politycznie, gospodarczo, militarnie aby mogły się sprzeciwić banksterom, zdestabilizować wewnętrznie poprzez kontrolowane przez USA i spółkę siatki terrorystyczne walczące wzajemnie między sobą. A poprzez destabilizacje krajów islamskich zdestabilizować południowe granice Rosji oraz republiki środkowoazjatyckie zamieszkałe głównie przez muzułmanów a będące sojusznikami Rosji, do tego rewolta na Ukrainie, Białorusi z jednoczesną aktywizacją żydoopozycji w Rosji, no i to daje kompletnie zdestabilizowaną wewnętrznie Rosję. W pewnym sensie sojusznikiem banksterów jest duża powierzchnia samej Rosji nad którą ciężko będzie rosyjskiej armii zapanować jeżeli dojdzie do masowych demonstracji, zamieszek, rebelii,rozruchów połączonych z całą masą zamachów terrorystycznych inicjowanych przez zachód. Tak jest zresztą w Syrii gdzie rebelianci walczą nawet między sobą a Assad pomimo tego że Syria nie jest zbyt dużym krajem nie może nad nim zapanować.”

Advertisements